Informatievoorziening Vliegbasis De Peel

De overheid overweegt voormalig Vliegbasis De Peel te reactiveren. Dat wil zeggen dat er, naast de huidige kazernefunctie, ook weer gevlogen zal worden. Of dit door gaat is nog niet zeker en afhankelijk van ondermeer onderzoek naar de economische effecten en gevolgen voor de natuur.

Op initiatief van een aantal betrokken dorpsbewoners wordt een werkgroep Vliegveld geformeerd. Het voornaamste doel van deze werkgroep is in beeld brengen of de Ysselsteynse bevolking de informatievoorziening omtrent het vliegveld als voldoende beoordeeld, en waar nodig deze informatievoorziening verder vorm te geven.

Om te bepalen hoe goed de Ysselsteynse bevolking op dit moment op de hoogte is van de ontwikkelingen en wat er mogelijk aanvullend nodig is, heeft de werkgroep een enquête opgesteld. De resultaten van deze enquête vindt u hier.

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers