Extra schenking vanuit ondernemers voor dorpsaccommodatie Ysselsteyn

Ysselsteyn, 27 september 2022

In Ysselsteyn wordt op de achtergrond hard gewerkt aan de realisatie van een dorpsaccommodatie, op de plek waar nu de Sint-Odakerk staat. Terwijl de plannen steeds concreter worden, worden er ook tijdens het voortraject al de nodige kosten gemaakt. Een extra schenking van 4.000 euro naar aanleiding van ondernemersevenement Tour de Ondernemer eerder dit jaar in het dorp, was mede daarom dan ook welkom.
De schenking komt bovenop een eerder overhandigd bedrag van 7.000 euro, waardoor Tour de Ondernemer de nieuw te realiseren dorpsaccommodatie financieel steunt met een bijdrage van in totaal 11.000 euro. Het bedrag komt ten goede aan de realisatie van de vergevorderde plannen om de huidige Sint-Odakerk te vervangen door een dorpsaccommodatie, met daarin plek voor een kerkgedeelte, gemeenschapshuis en dagbeleving voor ouderen. 

Tour de Ondernemer

Eerder dit jaar stond Ysselsteyn uitgebreid stil bij het 100-jarig bestaan van het dorp. Onderdeel daarvan was Tour de Ondernemer, waar de schijnwerpers twee dagen lang op de vele Ysselsteynse ondernemers werden gericht. “Onder de streep bleek dat we daar een positief saldo aan over hebben gehouden”, vertelt Jeu de Wit namens de organisatie van Tour de Ondernemer. “Daarmee hebben we enkele stichtingen in Ysselsteyn voorzien van een financiële bijdrage. Het grootste deel gaat naar de dorpsaccommodatie, een prachtig initiatief dat ten goede komt aan de leefbaarheid in Ysselsteyn. Dat steunen we graag.” Ook de werkgroep Ysselsteyn100, waar Tour de Ondernemer deel van uitmaakt, schonk afgelopen zomer al een bedrag van 10.000 euro, dat overbleef naar aanleiding van de festiviteiten rondom het eeuwfeest.  

Stand van zaken

Hans Michels nam de symbolische cheque, uitgereikt door Anke Claessens, in ontvangst namens de commissie die zich inzet voor de komst van de dorpsaccommodatie. “Deze schenking is natuurlijk erg welkom. We hopen een deel van het geld uiteindelijk te gebruiken om een blijvende herinnering aan 100 jaar Ysselsteyn te verwerken in het gebouw”, vertelt hij.  Op de achtergrond is er door de werkgroep de afgelopen periode hard gewerkt om de plannen te concretiseren. “Het voorontwerp is gereed en al gepresenteerd aan de Ysselsteynse gemeenschap. Dat is zeer positief ontvangen door onze dorpsgenoten. Ook is bekend wie de gebruikers van de dorpsaccommodatie gaan worden en hoe de bezettingsgraad eruit gaat zien”, legt Hans namens de commissie uit. “We zijn constructief in overleg met het bisdom over de aankoop van de huidige kerk en de grond die daarbij hoort, maar tot een akkoord is het op dit moment nog niet gekomen. Ook aan de financiering wordt gewerkt, maar deze is mede door voornoemde factor nog niet rond.” De werkgroep heeft de hoop dat er dit jaar nog knopen worden doorgehakt, zodat de volgende horde kan worden genomen. “Het is ons streven om dit jaar nog een compleet projectplan bij gemeente Venray te presenteren”, besluit Hans.