Wie is M.O.Y.

Dagelijks Bestuur:
Huub Hendrix, Voorzitter
Vacant

Bestuur:
Leo Philipsen
Iris Claessens
Rob Janssen

Klankbordgroep, klankborden met de dorpsondersteuner:
Carla Bouwman
Daniek Lucassen
Sjouke Smolders
Rob Janssen
Leo Philipsen
Iris Claessens

MOY is initiator van o.a. de taalcursus, het welkomstcomité en de dorpsondersteuner.