Wat doet M.O.Y.

MOY is een werkgroep die in oktober 2015 is opgericht met als doel het sociaal welbevinden van de inwoners van Ysselsteyn op een hoger niveau te brengen. Er zijn diverse projecten die uit deze werkgroep ontstaan zijn. Zoals bijvoorbeeld:

  • de dorpsondersteuner
  • de taalcursus
  • het welkomstcomité.

Opzetten en activeren van nieuwe plannen of ideeën die geconstateerd worden door de dorpsondersteuner, overheid of vanuit het dorp.

MOY ondersteunt de werkzaamheden van de dorpsondersteuner. Een belangrijke taak heeft hierin de klankbordgroep, ongeveer 4x per jaar overlegt de dorpsondersteuner met deze groep betrokken inwoners. Het doel van deze overleggen is sparren over welke hulp waar geboden kan worden op een goede manier.