Maatschappelijke Ondersteuning Ysselsteyn

De Werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning Ysselsteyn is in oktober 2015 onder de vlag van de dorpsraad van start gegaan. De participatiewet is in dat jaar aangenomen en zal meer van de burger zelf gaan vragen. Vier personen uit Ysselsteyn smeden een plan om het sociaal welbevinden van de inwoners van Ysselsteyn op een hoger niveau te brengen.

De werkgroep MOY is geboren.

De werkgroep haalt in eerste instantie veel input op in ons dorp. In Ysselsteyn is al een grote mate van maatschappelijke cohesie aanwezig. Na gesprekken met diverse verenigingen en instanties kwam er naar boven dat een dorpsondersteuner een toegevoegde waarde voor Ysselsteyn kan zijn. Een dorpsondersteuner verbind wat er al is en zoekt daar waar nog iets ontbreekt.

Voor de financiële dekking werd bij diverse instanties aangeklopt, echter deze waren niet meteen overtuigd van de noodzaak. Vastberaden hield de werkgroep vol en zocht naar ondersteuning om dit project toch van de grond te krijgen. Eind 2019 kwam de financiering rond en kregen wij de toezegging om voor drie jaar hiermee aan de slag te kunnen. MOY en de participanten zijn overtuigd van de meerwaarde welke de dorpsondersteuner kan bieden. We gaan dan ook enthousiast van start en zullen de komende drie jaar bewijzen dat de dorpsondersteuner bijdraagt aan het welzijn van Ysselsteyn in de breedste zin van het woord.

Met de financiële basis gaat de werkgroep voortvarend aan de slag. De werkgroep wordt uitgebreid tot 8 personen en omgevormd tot klankbordgroep. Het doel van deze groep is om letterlijk als klankbord te gaan dienen voor de dorpsondersteuner. Door de chemie en samenwerking tussen de dorpsondersteuner en de klankbordgroep staat dit project in de steigers om zo het sociale leefklimaat voor hulpbehoevende mensen in Ysselsteyn op de best mogelijke manier in te vullen.
Deze hulpbehoefte moet breed gezien worden en richt zich op jong en oud.

De volgende taak van de klankbordgroep was het zoeken naar een geschikte dorpsondersteuner. Het profiel wordt samengesteld en in december 2019 is hiervoor een vacature geplaatst. Hierop volgt een zorgvuldige selectieperiode met een assesment welke is uitgevoerd door Flexian Organisatie Advies.

Met enige trots kunnen we in mei 2020 de dorpsondersteuner voor Ysselsteyn presenteren en kunnen we vanaf 1 juni aan de slag om dit mooie project tot een succes en blijvertje te maken.

Klankbordgroep MOY (Maatschappelijke Ondersteuning Ysselsteyn)