Betekenis “Dorpsondersteuner”

Wat betekent de dorpsondersteuner voor Ysselsteyn?

De dorpsondersteuner is de persoon die mensen vooruit helpt die met een vraag zitten. Het maakt niet uit of je jong of oud bent. De vraag kan gaan over iets waar je even geen oplossing voor hebt of misschien heb je even een steuntje in de rug nodig.

Geen vraag is te gek! Het kan gaan over zorg en ondersteuning, eenzaamheid, jeugd en gezin, meedoen en vrijwilligers, taal en leren, integratie, gezondheid en mantelzorg of mobiliteit

De dorpsondersteuner verbindt ons als Ysselsteyners met elkaar. Daar waar bestaande oplossingen reeds bestaan wordt aangehaakt. Als er professionele hulp nodig is, kan de dorpsondersteuner helpen de juiste richting te kiezen. Zijn er talenten binnen Ysselsteyn welke kunnen worden ingezet worden deze benaderd.

Samen werken, samen doen, samen maken dat het voor iedereen zo goed mogelijk leven is in ons dorp.

Dit in de breedste zin van het woord want ieder mens is anders, iedere vraag is anders en zo ook ieder antwoord. De inzet van de dorpsondersteuner is geheel gratis.

De dorpsondersteuner wordt ondersteund, begeleid en geadviseerd door de klankbordgroep. Deze bestaat uit een 8 tal inwoners van Ysselsteyn die direct of indirect betrokken zijn bij het maatschappelijke welzijn van het dorp.